Lakūnas                                                                                  

 

Meniu

VKA

Pradinis

Apie

VKA

Kontaktai

Filmai

Lėktuvai

Mūšiai

Žaidimai

Laikas
 

Vilnius/LT

Rekomenduojame

 

 

 

Apie VKA


         Siekiant suteikti galimybę Vilniaus miesto ir regiono moksleiviams įgyti kvalifikuotą kompiuterinį raštingumą Vilniaus kolegijoje 2004 metų pavasarį įkurta savaitgalinė Vilniaus kompiuterininkų mokykla (VKM).

          Norėdama įgyvendinti svarbiausius veiklos tikslus - aukštą studijų kokybę bei visapusišką moksleivių parengimą studijoms aukštosiose mokyklose, Vilniaus kompiuterininkų mokykla 2006 metų pavasarį pakeitė savo pavadinimą bei statusą ir tapo Vilniaus kompiuterininkų akademija (VKA).


Veiklos tikslai:

          padėti Vilniaus miesto ir regiono moksleiviams įgyti kvalifikuotą kompiuterinį ir informacinį raštingumą,
suteikti moksleiviams galimybę susipažinti su moderniomis mokymosi priemonėmis,
įgytas žinias įtvirtinti pažangiomis informacinėmis technologijomis,
suteikti tvirtą pagrindą tolimesnėms studijoms ir savarankiškam darbui bei palengvinant adaptavimąsi informacinėje visuomenėje.
Kuriant Vilniaus kompiuterininkų akademijos mokymo planus ir metodiką glaudžiai bendradarbiaujama su Respublikine Jaunųjų kompiuterininkų mokykla, veikiančia Kauno technologijos universitete (KTU JKM). Baltijos edukacinių technologijų instituto (BETI) ir KTU Distancinio mokymo centro (KTU DMC) dėka mokymo procese naudojamos naujos informacinės technologijos, tradicinis mokymas derinamas su moderniu, naudojant tradicines praktines paskaitas ir alternatyvius e. mokymosi būdus. Vaizdo konferencijų būdu skaitomos paskaitos, vyksta respublikiniai ir tarptautiniai konkursai.

          Metodinę medžiagą ruošia ir akademijoje dėsto Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vilniaus kolegijos, kitų aukštųjų mokyklų dėstytojai. Jų dėka moksleiviai įgyja tarptautinius kompiuterinio raštingumo standartus atitinkančius darbo kompiuteriu pagrindus, grafinių, daugialypės terpės programų taikymo įgūdžius, programavimo žinias, lavina struktūrinį ir loginį mąstymą.

          Tradicinių ir modernių mokymo metodų taikymo VKA specializacijų programose klausimais konsultuoja Švedijos Nova Distance edukacinis centras, Lietuvos nacionalinė distancinio mokymo asociacija.          Akademija įsijungusi į Lietuvos jaunųjų kompiuterininkų mokyklų tinklą, vienijantį tik universitetines ir kitose aukštosiose mokymo institucijose įkurtas JKM. Tinklo tikslas - suteikti visos Respublikos moksleiviams lygias galimybes, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, įgyti kompiuterinį raštingumą ir pasirengti studijoms aukštojoje mokykloje.


          Vilniaus kompiuterininkų akademijos švietimo veikla buvo aprobuota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, 2004 m.

          VKA absolventams pridedamas papildomas balas, stojant į kai kuriuos KTU ir kitų aukštųjų bei aukštesniųjų mokyklų fakultetus.


Mokymo programos

 

          Vilniaus kompiuterininkų akademijoje tradicinis mokymas derinamas su moderniu, naudojant tradicines praktines paskaitas ir alternatyvius e. mokymosi būdus. Čia mokydamiesi moksleiviai susipažįsta su aukštosios mokyklos mokymo proceso organizavimo ypatumais, išmoksta universitetinio bendravimo, įgyja kai kurių specializacijų pagrindus. Mokykloje įgyjami tarptautinius kompiuterinio raštingumo standartus (ECDL) atitinkantys darbo kompiuteriu pagrindai, grafinių, daugialypės terpės programų taikymo įgūdžiai, programavimo žinios padeda moksleiviams tolimesniuose studijose ar įsiliejant į darbo rinką.
Mokymo programos adaptuotos skirtingoms amžiaus grupėms. Taip moksleiviams suteikiama galimybė Vilniaus kompiuterininkų akademijoje mokytis ne vienerius metus, kasmet įgyjant aukštesnės pakopos žinias ir įgūdžius.VKA studijų programos


4-5 klasių moksleivių mokymo programos (pradedančiųjų grupės)

6-7 klasių moksleivių mokymo programos (jaunučių grupės)

8 klasių moksleivių mokymo programos (jaunių grupės)

9-12 klasių moksleiviai gali rinktis vieną iš specializacijų:

verslo vadyba
architektūra ir dizainas
programavimas
Užimtiems ar kituose miestuose gyvenantiems 9 - 12 klasių mokiniams siūlome nuotolines programas:
Jaunojo verslininko e-mokyklą
Tradicines ir kompiuterines piešimo technologijas


VKA Studijos

 

          Vilniaus kompiuterininkų akademijoje (VKA) mokosi laiku užsiregistravę 4-12 klasių moksleiviai

(Priėmimo sąlygos ir tvarka).

          VKA mokslo metai prasideda rugsėjo mėnesio pabaigoje ir baigiasi birželio (gegužės) mėnesį. Paskaitos vyksta savaitgaliais

(Paskaitų organizavimas).

          Moksleiviai mokosi pagal pasirinktų specializacijų programas, kurios kiekvienais metais yra tobulinamos (Mokymo programos).

          Moksleivių žinios tikrinamos testais ir vertinamos pažymiais. Baigiamąjį darbą apgynę ar baigiamąjį egzaminą išlaikę moksleiviai įgyja VKA baigimo pažymėjimus.

          Specializacijų (9-12 kl.) baigimo pažymėjimai suteikia papildomą balą stojant į kai kuriuos KTU ir kitų aukštųjų bei aukštesniųjų mokyklų fakultetus.

          VKA įsikūrusi Vilniaus kolegijoje, Baltijos edukacinių technologijų institute (BETI). Kiekvienam moksleiviui suteikiama kompiuterinė darbo vieta.


Nuotolinės studijos

          Vilniaus kompiuterininkų akademijoje galima mokytis ir nuotoliniu būdu. Jis skirtas 9 - 12 klasių moksleiviams, siekiantiems pagilinti kompiuterio naudojimo žinias ir įgūdžius bei įgyti smulkiojo verslo organizavimo, verslo kompiuterizavimo pagrindus bei išmokti taityti tradicines ir kompiuterines piešimo technologijas.

          Mes suteikiame galimybę moksleiviams mokytis neišvykstant iš namų, nes nereikia nuolatos lankyti teorinių ar praktinių paskaitų. Ši programa skirta tolimesnių rajonų moksleiviams, kuriems į VKA ar KTU KDM važinėti kiekvieną savaitgalį nepatogu ir brangu.

          Čia mokydamiesi moksleiviai susipažįsta su aukštosios mokyklos mokymo proceso organizavimo ypatumais, išmoksta universitetinio bendravimo, įgyja specializacijų pagrindus. Mokykloje įgyjami tarptautinius kompiuterinio raštingumo standartus (ECDL) atitinkantys darbo kompiuteriu pagrindai, grafinių, daugialypės terpės programų taikymo įgūdžiai, padedantys moksleiviams tolesnėse studijose ar įsiliejant į darbo rinką.

Siūlomos nuotolinės programos:

Jaunojo verslininko e-mokykla
Tradicinės ir kompiuterinės piešimo technologijos


Kontaktai

Administracija:

Giedrė Petraitytė Giedre.Petraityte@beti.lt

Nijolė Vėlyvienė Nijole.Velyviene@beti.lt

Justė Strakšaitė Juste.Straksaite@beti.lt


Administracijos darbo laikas:

Pirmadienis - Ketvirtadienis 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00

Penktadienis 8:00 - 12:00; 13:00 - 16:00


Kaip mus rasti?

Adresas J.Jasinskio g. 15-414a, LT-01111 Vilnius

Telefonas (8~5) 241 41 61

Elektroninis paštas info@vka.lt

Svetainės internete adresas www.vka.lt

 

©www.lakunas.lt 2008